ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Szabolcsi Halászati Kft., mint a www.szabolcsihal.hu üzemeltetoje ezúton tájékoztatja honlapjának látogatóit a honlapon regisztrált – és a regisztrálás nélküli ajánlatkéro – felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) adatainak kezelésérol, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekrol, a felhasználókat megilleto jogorvoslati lehetoségekrol.

1. Az adatkezelo E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelo:

Cégnév: Szabolcsi Halászati Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza Csillag u. 16.
Cégjegyzékszám: 15-09-061667

Adószám: 11241304-2-15

Képviselo: Radóczi János
Telefonszám: 42-410-038

Fax: 42-410-038
E-mail cím: szabolcsihal@upcmail.hu
Honlap: www.szabolcsihal.hu
(a továbbiakban: Társaság, illetve Adatkezelo)

2. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelés idotartama

Adatkezelés célja, jogalapjaAdatkezelés célja, jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés idotartama
Ajánlatkérés az Adatkezelotol,
mellyel a Felhasználó a Társaság
honlapján szereplo szolgáltatás
vonatkozásában kér tájékoztatást.
Az adatkezelés jogalapja: a
Felhasználó hozzájárulása.
Felhasználó neve,

e-mail címe

A szolgáltatás fennállásáig,

illetoleg a Felhasználó

hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés a Társaság

webáruházában.

Az adatkezelés jogalapja: a

Felhasználó hozzájárulásaAdatkezelés

Felhasználó neve,

címe,

telefonszáma, e-mail címe,

online azonosítója,

bankszámlaszáma

A szolgáltatás fennállásáig,

illetoleg a Felhasználó

hozzájárulásának visszavonásáig,

vásárlás esetén a vásárlás évét

követo 5 évig.

3. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat
(tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerzodésünk tartamáig – kezeli a honlapon
megadott személyes adatokat, az általa végzett muvelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következo:

Cégnév: Giganet Internet Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1. fszt.

Cégjegyzékszám: 15-09-067789

Adószám: 12885316-2-15

Képviselo: Bálint Zoltán János

Telefonszám: 42-512-000

Fax: 42-500-368

E-mail cím: infoiganet.hu

Honlap: www.giganet.hu

4. Az adatokhoz hozzáférok köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai muködés miatt automatikusan
megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelo munkatársai, illetve közremuködoi férhetnek hozzá. Személyes adatokat – Adatkezelo munkatársain és közremuködoin kívül – Adatkezelo harmadik személyeknek nem ad át.
Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben eloírt, kötelezo adattovábbításokra. Az Adatkezelo az egyes hatósági
adatkérések teljesítése elott minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
véleményét. Ön a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulással egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy az
Adatkezelo a jogutódjának átadja a személyes adatokat. Amennyiben kéri, az Adatkezelo a jogutódnak való
átadás elott törli a felhasználó személyes adatait.

5. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelo az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas
rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web,
ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen
tevékenységre, szerzodés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen
fenyegetésektol megvédendo a szolgáltató megtesz minden tole elvárható óvintézkedést. A rendszereket
megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson
minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetové teszi az alkalmazott
óvintézkedések hatékonyságának ellenorzését is.

6. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfeleloen Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán.
A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor
az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetoen a webhely
képes felismerni a látogató böngészojét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv)
és egyéb információkat is. Többek között információt gyujtenek a látogatóról és eszközérol, megjegyzik a
látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik
általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elosegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi
webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetoje
részére az oldal muködésének ellenorzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott
szolgáltatások zavartalan és megfelelo színvonalú biztosítását.

Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközrol
az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

  • az látogató által használt IP cím,
  • a böngészo típusa,
  • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzoi (beállított nyelv),
  • látogatás idopontja,
  • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelezo. Visszaállíthatja böngészoje beállításait, hogy az
utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngészo
ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak
érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetoségét.

A legnépszerubb böngészok süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
  • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
  • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
  • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy elofordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók, vagy –
szolgáltatások nem fognak megfeleloen muködni cookie-k nélkül.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A Társaság honlapján alkalmazott sütik:

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenomentesen és teljes köruen
használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérheto szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a
látogató által az adott oldalakon végzett muveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének
idotartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngészo
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlodik a számítógépérol.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelo muködésének biztosítása.

2. Hozzájárulást igénylo sütik:

Ezek lehetoséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait.
A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelozoen és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést
bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevo azonosító adataival és az
igénybe vevo hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

2.1. Használatot elosegíto sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – errol itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik – errol itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

7. Jogorvoslati lehetoségek

Az érintett kérelmezheti az adatkezelonél az 1. pontban foglalt elérhetoségeken, hogy az adatkezelo
tájékoztatassa a személyes adatai kezelésérol, a személyes adatait helyesbítse, valamint a személyes adatait – a
kötelezo adatkezelés kivételével – törölje vagy zárolja.

Az érintett kérelmére az adatkezelo tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa feldolgozott
személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idotartamáról, az adatfeldolgozó
nevérol, címérol és az adatkezeléssel összefüggo tevékenységérol, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérol. Az adatkezelo az érintett kérelmére a kérelem
beérkezésétol számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad. A tájékoztatás ingyenes.

Az adatkezelo az érintett tájékoztatását csak a törvényben meghatározott esetekben tagadja meg. A tájékoztatás
megtagadása esetén az adatkezelo írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely
pontja alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelo tájékoztatja az érintettet a
jogorvoslati lehetoségekrol.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelo személyes adat az adatkezelo
rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelo helyesbíti.

A személyes adatot az adatkezelo törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszeruen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem
zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszunt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy az illetékes hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelo zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezheto, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat
kizárólag addig kezelheto, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, ami a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelo megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelmuen.

Az adatkezelo a helyesbítésrol, a zárolásról, a megjelölésrol és a törlésrol az érintettet, továbbá mindazokat
értesít i, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellozheto, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelo az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követo 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és
jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelo tájékoztatja az
érintett a jogorvoslati lehetoségekrol.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelore vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelo, adatátvevo vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelezo adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik;

c) a jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

A Szabolcsi Halászati Kft.– az adatkezelés egyideju felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idon belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményérol a kérelmezot
írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelo az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetoleg az
annak alapján tett intézkedésekrol értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelonek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétol
számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az adatkezelo köteles bizonyítani az adatkezelés jogszeruségét.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére
hivatkozással az alábbi elérhetoségeken tehet bejelentést:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

web: www.naih.hu

8. Kikötés

Az adatkezelo fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor
kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezové teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok
céltól eltéro kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelo 15 nappal elotte közzéteszi honlapján.

Szabolcsi Halászati Kft.

Nyíregyháza, 2018.05.24.